Europese BOB-Rosé Wijnen Veel meer dan een Kleur
  • Home
  • Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname

Deelname aan de Europese BOB rosé wijn wedstrijd georganiseerd door Sopexa Benelux, hierna te noemen de operator of organisator, is gratis en uitsluitend onderworpen aan deze deelnamevoorwaarden.

 

Hoe de wedstrijd werkt

De wedstrijd loopt van 10.07.2024 om 19.00 uur tot 24.07.2024 om middernacht. Tijdens deze periode kunnen gebruikers online deelnemen aan de wedstrijd op Instagram op het kanaal @rosewijnuieuropa.

 

Deelname

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je het Instagram-account @rosewijnuiteuropa volgen. Aan de andere kant moet je naar de wedstrijdpagina van de website gaan en antwoord geven op de 3 gestelde vragen en de nevenvraag “Hoeveel mensen zullen deelnemen aan deze wedstrijd schat je?“.

Slechts één inzending per deelnemer neemt deel aan de wedstrijd. Het is ten strengste verboden om meerdere reacties of meerdere Instagram-profielen te gebruiken om je winkansen te vergroten.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Personen die mogen deelnemen

De wedstrijd staat open voor natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederlanden de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Deelname is niet beperkt tot klanten van de organisator en is niet afhankelijk van de aankoop van goederen of diensten.

Als de handelingsbekwaamheid van een deelnemer beperkt is, is de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger vereist.

Alle personen die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van de wedstrijd, de werknemers van de exploitant en hun familieleden zijn niet gemachtigd om deel te nemen aan de wedstrijd. Bovendien behoudt de exploitant zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen uit te sluiten van deelname als daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld

(a) in geval van manipulatie in verband met de toegang tot of het verloop van de wedstrijd, (b) in geval van schending van deze deelnamevoorwaarden, (c) in geval van oneerlijkheid of (d) in geval van valse of misleidende verklaringen in verband met deelname aan de wedstrijd.

 

Winsten, kennisgeving en verzending

De volgende prijzen worden uitgereikt

5 pakken van 6 flessen Europese BOB-roséwijnen.

De winnaars worden na de uiterste inzenddatum gekozen op basis van een selectie van de juiste antwoorden op de vragen en op de subsidiaire vraag: “Hoeveel mensen zullen deelnemen aan deze wedstrijd schat je?

De winnaars worden de volgende werkdag (maandag 29.07.2024) op de hoogte gebracht van hun prijs via een direct Instagram-bericht van het @rosewijnuiteuropa-account.

De prijs wordt exclusief aan de winnaar toegekend. Het is niet mogelijk om de prijs zelf te ruilen, af te halen of in contanten te ontvangen.

Eventuele kosten voor het verzenden van de prijs zijn voor rekening van de operator.

Als de winnaar niet reageert binnen 3 weken nadat hij twee keer is gecontacteerd, kan de prijs worden overgedragen aan een andere deelnemer.

 

Einde competitie

De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder voor elke reden die het geplande verloop van de wedstrijd verstoort of verhindert.

 

Gegevensbescherming

Om deel te nemen aan de wedstrijd is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens te verstrekken. De deelnemer garandeert dat de persoonlijke gegevens die hij/zij heeft verstrekt, in het bijzonder zijn/haar voornaam, achternaam en adres, juist en nauwkeurig zijn.

De organisator wijst erop dat alle persoonlijke gegevens van de deelnemer worden doorgegeven aan de verzender van de prijzen (leon Fulfillment GmbH). De gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de prijzen en niet voor andere doeleinden. De gegevens worden na drie maanden automatisch gewist.

Deelnemers kunnen hun toestemming te allen tijde intrekken. De herroeping moet schriftelijk worden ingediend bij de contactgegevens van de organisator die in de wettelijke kennisgeving van @rosewijnuiteuropa zijn vermeld. Zodra de toestemming is ingetrokken, worden de verzamelde en opgeslagen persoonlijke gegevens van de deelnemer onmiddellijk verwijderd.

Instagram disclaimer

Deze actie is niet gekoppeld aan Instagram of andere metakanalen en wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram.

 

Toepasselijk recht

Vragen of klachten met betrekking tot de wedstrijd moeten worden gericht aan de exploitant. Contactgegevens vindt u in het impressum @rosewijnuiteuropa.

Op de wedstrijd van de exploitant is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Gerechtelijke stappen zijn uitgesloten.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze deelnamevoorwaarden. De ongeldige bepaling wordt vervangen door de wettelijke bepaling die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert. Hetzelfde geldt in het geval van een lacune in deze deelnamevoorwaarden.

©SOWINE-CIVP ©francoismillo.com-CIVP ©Valtènesi Consortium
Ontdek onze wijnregio’s

Rosé uit Frankrijk & Italië

Hoewel de geschiedenis van deze twee wijnregio’s reeds eeuwenoud is, toch is ze kwetsbaar. Enkel aandachtige verzorging en bescherming van deze gebieden kunnen ervoor zorgen dat ze nog eeuwen verder kunnen blijven bestaan. En precies dat is wat deze twee wijnregio’s die BOB rosé produceren doen.
Ontdekken
©SOWINE-CIVP ©francoismillo.com-CIVP ©Valtènesi Consortium